QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN 

Đối với quý khách lẻ: có thể thanh toán theo phương thức COD, hoặc chuyển khoản, hoặc tiền mặt trước.

Đối với quý khách sỉ: cần thanh toán trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Hiện tại chúng tôi không có chức năng thanh toán qua website