NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

218 đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh , Vietnam
06/09/2018 02:42:01

I/ Thông tin chung:

Vị trí

NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING CẤP 1

Bộ phận

MARKETING

Thời gian làm việc

Làm việc giờ hành chính

Quản lý trực tiếp

Trưởng Phòng Marketing

 

II/ Mục đích công việc

Thực hiện công việc liên quan đến nhiệm vụ Content Marketing

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

•         Xây dựng và phát triển nội dung website, fanpage của công ty:

+ Cập nhật đầy đủ thông tin tổng quan các sản phẩm đã có trên website.

+ Xây dựng chủ đề content có lợi cho người đọc, khách hàng tạo sự khác biệt

+ Viral chủ đề sự kiện, chương trình khuyến mãi

•         Tối ưu content SEO để hỗ trợ hiệu quả quảng cáo chạy Ads: Facebook, Google Adwords, Coccoc

•         Nội dung Emai Marketing, SMS

•         Nội dung quảng cáo sự kiện trên các trang sự kiện

•         Xây dựng nội dung clip viral thương hiệu các nhân các leader thương hiệu công ty

•         Thiết lập mối quan hệ với báo chí, hỗ trợ tổ chức event.

•         Phối hợp các phòng ban khi có yêu cầu từ công ty.

IV/ Chỉ số KPI

1/ 90 feedback/ tháng.

2/ 22 bài blog (mới hoàn toàn)/ tháng

3/ 4 post Fb/ ngày

4/ 2 kịch bản clip/tuần

5/ 1 bài forum/ ngày

6/ 1 kịch bản Email MKT/ tháng

7/ 1 mini games/ Fanpage/ tháng.

8/ hỗ Trợ các công việc khác theo yêu cầu của sếp.

V/ Quy đồi KPI

Quy đổi: 1 Blog = 3 BVCS = 2 bài post FB = 4 bài share web blog = 1/2 kịch bản clip = 2 mini game =  5 feedback = 1 kịch bản email MKT= 1 bài forum = 100 seeding FB ngắn gọn = 1 BV SP mới

[*] CV BẮT BUỘC:

 1 kịch bản Email MKT/ tuần ; 4 post Fb/ ngày ( Tính cả ngày chủ nhật )

Ghi chú:

BVCS : Bài viết chỉnh sửa. BVSP: Bài viết sản phẩm.